Lemvig Kommune, Grøn Pulje

Grøn Pulje er et tiltag i forbindelse med lovgivningen om den grønne omstilling. Ordningen betyder, at der i forbindelse med etablering af anlæg til vedvarende energi afsættes et beløb, som f.eks. kan komme
foreninger i de områder, hvor anlæggene opstilles, til gode.

VESTviden administrerer ansøgninger til ordningen i Lemvig Kommune. Ansøgningsmuligheder og andre nyheder vedr. ordningen vil blive annonceret her på siden og på Lemvig Kommunes hjemmeside og Facebook.

Første ansøgningsrunde, som vedrører midler fra vindmølle på Thyborøn Sydhavn er netop overstået, og en række lokale projekter er blevet støttet i den forbindelse.

Ny ansøgningsrunde
Det er nu igen muligt at søge støtte til projekter under Grøn Pulje –
nærmere betegnet projekter i relation til solcelleanlægget ved Høvsøre. Foreninger, som ligger i ”foreningsoplandet” til anlægget har mulighed for at søge støtte til projektet.
Interesserede foreninger kan tilmelde sig foreningsmøde vedr.
mulighederne. Mødet finder sted 14-09-2023 i Synergien, Torvet 4,
Lemvig.
Læs mere om denne ansøgningsrunde via dette link.Du kan læse mere om ordningen i Lemvig Kommune i vejledningen til ordningen, som du finder her.
Hvis du har lyst til at søge støtte fra ordningen er der adgang til ansøgningen her.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til VESTviden, hvis du har spørgsmål vedr. Grøn Pulje.

Etablering af anlæg under den grønne omstilling i Lemvig Kommune kan generere støtte til lokale projekter