Lemvig Kommune, Grøn Pulje

NYT: I forbindelse med, at der i sommeren 2024 er etableret en ny mølle på Thyborøn Havn vil der blive annonceret en ansøgningsrunde for foreninger i Thyborøn og Harboøre. Ansøgningsperioden starter 01-08-2024 og løber indtil 29-09-2024. 26-06-2024 blev der holdt orienteringsmøde for relevante foreninger. Powerpoint fra mødet er tilgængelig via dette link.

Grøn Pulje er et tiltag i forbindelse med lovgivningen om den grønne omstilling. Ordningen betyder, at der i forbindelse med etablering af anlæg til vedvarende energi afsættes et beløb, som f.eks. kan komme
foreninger i de områder, hvor anlæggene opstilles, til gode.

Du kan læse mere om ordningen i Lemvig Kommune i vejledningen til ordningen, som du finder her.
Hvis du har lyst til at søge støtte fra ordningen er der adgang til ansøgningen her.

Bemærk i øvrigt, at der er en revision på vej af såvel vejledning som ansøgningsskema, opdateringen vil være klar i god tid til 01-08-2024, hvor ny ansøgningsrunde annonceres.

Der er gennemført to ansøgningsrunder i 2023, hvor lokale projekter i forbindelse med to anlæg er blevet støttet. Projekterne har relation til disse to projekter:

  • Vindmølle på Sydhavnen i Thyborøn
  • Solcelleanlæg ved Høvsøre

I alt er 22 projekter blevet støttet med samlet godt 1,4 mio. kr.

Kommende ansøgningsrunder hænger sammen med etablering af nye anlæg. Nye ansøgningsrunder vil blive offentliggjort her på siden og på Lemvig Kommunes informationsside i Lokalavisen.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til VESTviden, hvis du har spørgsmål vedr. Grøn Pulje.

Etablering af anlæg under den grønne omstilling i Lemvig Kommune kan generere støtte til lokale projekter