Lemvig Kommune, Grøn Pulje

NYT: Ny mølle, etableret maj/juni på Thyborøn Havn vil udløse tilskud til lokale projekter – foreninger i Thyborøn og Harboøre. Ansøgningsprocedure forventes påbegyndt i august 2024. Der afholdes indledende informationsmøde for foreninger i Thyborøn og Harboøre onsdag 26-06-2024 hos Wærket i Thyborøn. Mødet er for foreninger fra Thyborøn og Harboøre. Tilmelding: via mail vestviden@vestviden.dk eller telefon 30 53 83 80 senest 24-06-2024, kl. 12:00.

Grøn Pulje er et tiltag i forbindelse med lovgivningen om den grønne omstilling. Ordningen betyder, at der i forbindelse med etablering af anlæg til vedvarende energi afsættes et beløb, som f.eks. kan komme
foreninger i de områder, hvor anlæggene opstilles, til gode.

Der er gennemført to ansøgningsrunder i 2023, hvor lokale projekter i forbindelse med to anlæg er blevet støttet. Projekterne har relation til disse to projekter:

  • Vindmølle på Sydhavnen i Thyborøn
  • Solcelleanlæg ved Høvsøre

I alt er 22 projekter blevet støttet med samlet godt 1,4 mio. kr.

Kommende ansøgningsrunder hænger sammen med etablering af nye anlæg. Nye ansøgningsrunder vil blive offentliggjort her på siden og på Lemvig Kommunes informationsside i Lokalavisen.

Du kan læse mere om ordningen i Lemvig Kommune i vejledningen til ordningen, som du finder her.
Hvis du har lyst til at søge støtte fra ordningen er der adgang til ansøgningen her.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til VESTviden, hvis du har spørgsmål vedr. Grøn Pulje.

Etablering af anlæg under den grønne omstilling i Lemvig Kommune kan generere støtte til lokale projekter